rysunek konstrukcyjny - bicie poprzeczne

Tolerancja bicia promieniowego na krawędzi

Czasami można spotkać się z na tyle ciekawym aspektem w dokumentacji konstrukcyjnej z punktu widzenia technologa, że aż trzeba popytać mądrzejszych od siebie. W pracy technologa nie tylko trzeba opanować umiejętność opracowywania procesów technologicznych ale także umiejętność opracowywania operacji kontroli technicznej. Technolog jako osoba odpowiedzialna za wytwarzanie nie tylko powinna opanować zróżnicowaną wiedzę i umiejętności z zakresie różnych technik wytwarzania ale także posiadać kompetencje w zakresie metrologii technicznej i analizy danych pomiarowych. Na ilustracji 1 pokazano rysunek tulei lub wałka z otworem, w którym tolerancję bicia dla jednej krawędzi określone względem drugiej krawędzi.

rysunek konstrukcyjny - tolerancja bicia poprzecznego

Ilustracja 1. Określenie błędu bicia promieniowego jednej wskazanej krawędzi otworu względem krawędzi bazowej na drugim końcu otworu.

Nie mamy tu do czynienia z bezpośrednią zależnością między powierzchniami. Ewentualnie możemy odnieść zadeklarowany na ilustracji 1 wartość błędy bicia poprzecznego do osi przedmiotu tylko, że w tym przypadku ważniejsza się wydaje relacja między obiema krawędziami niż relacja jednej krawędzi względem osi przedmiotu, którą definiuje powierzchnia walcowa otworu.

Jak to zmierzyć?

Do pomiaru tolerancji błędu bicia między w zasadzie dwoma krawędziami można podejść na dwa sposoby. Pierwszy to wykorzystanie WMP (Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej) lub innego zbliżonego systemu pomiarowego wykorzystującego sondy przedmiotowe (ilustracja 2 i 3). Drugi to ustalenie tulei na trzpieniu o stożku 1:250, 1:500 albo 1:1000 co pozwoli na jego wycentrowanie w osi stożka. Do pomiaru można wykorzystać czujnik typu zegarowego.

rysunek konstrukcyjny - tolerancja bicia poprzecznego

Ilustracja 3. System RENISHAW EQUATOR – stoisko firmy RENISHAW – Targi STOM 2016.

rysunek konstrukcyjny - tolerancja bicia poprzecznego

Ilustracja 4. System MITUTOYO MACH Ko-ga-me – Targi STOM 2016.

Na ilustracji 2 pokazano uniwersalny sprawdzian produkcyjny RENISHAW EQUATORTM, który umożliwia kontrolowanie procesu. Stanowi programowalnym o wysokiej powtarzalności przyrząd kontrolny. Producent zaimplementował kompensacją wpływu temperatury na sprawdzany przedmiot co dopuszcza ten przyrząd do pracy bezpośrednio w warunkach produkcyjnych. Na ilustracji 3 pokazano Mitutoyo MACH-KoGaMe KGM12128-C czyli kompaktową współrzędnościową maszynę pomiarową dedykowaną do pracy automatycznej w liniach produkcyjnych.

Najczęściej w przykładach omawiających tolerancję bicia promieniowego przedstawiany jest wałek i zależności między dwoma powierzchniami walcowymi zewnętrznymi. W takim przypadku pomiar nie jest trudny, wystarczy stół pomiarowy (stalowy lub granitowy – istotna jest płaskość powierzchni), pryzma oraz czujnik zegarowy. Jak powyżej wspomniano pomiaru bicia poprzecznego powierzchni zewnętrznej walcowej względem powierzchni otworu (osi) nie jest już taki łatwy. Analiza ofert w tym zakresie wyraźnie wskazuje na zastosowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 Rysunek konstrukcyjny i technologia . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.
error: Treść jest chroniona!! Szanuj prawo autorskie.